Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 26.10.2011

Anti luba Kuusalu Vallavalitsusele sõlmida töövõtuleping Kiiu Lasteaia projekteerimiseks ideekonkursi võitja Projekt O2 OÜ-ga.

Lubati Kuusalu Vallavalitsusel korraldada avatud menetlusega riigihange Kiiu-Kuusalu kergliiklustee ehitaja leidmiseks, garanteeriti Kiiu-Kuusalu kergliiklustee rajamise omafinatseering summas 76 000 eurot, mis moodustab projekti kogumaksumusest 19,1%, lubati vallavanemal sõlmida servituudi või tasuta kasutamise lepingud kergliiklustee aluse maa omanikega vähemalt 10 aastaks.

Moodustati Kuusalu valla ühtse korraldatud jäätmeveo piirkonnas vedaja leidmise korraldamiseks ja ettevalmistamiseks töörühm järgmises koosseisus:
Vallavalitsuse liige Madis Praks – töörühma esimees
Volikogu esindaja Mart Reimann – töörühma liige
Keskkonnapeaspetsialist– töörühma liige
Tõnu Ammussaar – töörühma liige
Janne Kallakmaa - töörühma liige

Toimus Kuusalu valla 2011. aasta II lisaeelarve I lugemine. Parandusettepanekute esitamise tähtaajaks on 15.11.2011.

Anti üürile Kuusalu Vallavalitsusele kuuluv korter aadressil Torni 11-4, Kiiu alevikus.

Toimus Kuusalu valla arengukava aastateks 2012-2032 I lugemine. Parandusettepanekute esitamise tähtaeg on 15.01.2012.

Info:
Volikogu esimees teavitas järgmise istungi toimumise aja 30.11.2011.
Vallavanem U.Kirtsi tutvustas uut keskkonnapeaspetsialisti Mailis Virvet, kes asendab lapsehoolduspuhkusele minevat Tagni Jõelehte.
Keskkonnakomisjoni esimees Mart Reimann soovis teada, kas heki kõrguse määramine on probleem ja komisjon peaks tegelema sellega.
Volikogu esimees Andres Paomees tuletas komisjoni esimeestele meelde komisjoni tegevuse kohta aruande esitamist volikogule.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 27.10.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee