Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 27.10.2011

27. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 17 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Kuusalu aleviku Rahu tn 8 kinnistu abihoone lammutusprojekti ja uue abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Pedaspea küla Ale kinnistust kuni Külaotsa kinnistuni veetorustiku ehitamiseks.

Kasutusload väljastati Kuusalu küla Kalda kinnistule ehitatud puurkaevule, Kiiu aleviku Tamme kinnistul ehitatud autokaalule ja Viinistu küla Loksa metskonna 30 ja Lõukatalu maaüksustel ehitatud vaatlusplatvormidele ning matkarajale.

Juhan Toomvapi ja Rein Kiisi hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanne kiideti heaks.

Raha eraldati Kolgaküla Rahvamaja 80. sünnipäeva tähistamiseks.

Kinnitati määrus nr 20 "Kuusalu Vallavalitsuse 30.09.2009 määruse nr 12 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" muutmine".

Vaadati läbi volikogu eelnõu.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 01.11.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee