Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 03.11.2011

3. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 16 punkti.

Detailplaneering algatati ja lähteülesanne kinnitati Salmistu küla Sadama tee 6 kinnistul.

Projekteerimistingimused väljastati Uuri küla Kadastiku kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks ning Virve küla Tooma-5 kinnistule elektrivarustusprojekti koostamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Leesi küla Suigu-Juhani kinnistule abihoone ehitamiseks ja kasutusluba Pärispea küla Madi-Joosti kinnistule ehitatud üksikelamule.

Korraldus anti Viinistu küla Saviaugu kinnistu jagamiseks vastavalt kehtestatud detailplaneeringule ja Pärispea külas Madi-Joosti katastriüksusele uue lähiaadressi määramiseks.

Kuusalu aleviku Soodla tee 8 kinnistu suulise enampakkumise võitjaks kinnitati Marvi Laht.

Kinnitati Kuusalu Keskkooli hoolekogu koosseis.

Korraldus anti avatud hankemenetlusega riigihanke korraldamine Kiiu-Kuusalu kergliiklustee ehitamiseks koos tänavavalgustusega.

Abivallavanem Milli Kikkas tutvustas Kuusalu Vallavalitsuse ja Veljo Tormise Kultuuriseltsi vahelise lepingu tingimusi.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 08.11.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee