Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Avatud hankemenetlusega riigihange

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetlusega riigihanke

"Kiiu-Kuusalu kergliiklustee ehitamine koos välisvalgustusega"
Pakkuja ülesandeks on kergliiklustee ehitamine koos välisvalgustusega Kiiu-Kuusalu tee lõigul, mis kulgeb Kiiu alevikust Kupu külani mööda Mõisa teed ning Jõelähtme-Kemba maanteed vastavalt Reaalprojekt OÜ töös nr T18-07 ning SKA IB OÜ töös nr 10052 kergliiklus teid puudutavatele osadele.
Pakkumuste esitamise tähtpäev on 06.12.2011. a kell 10.00. Hankemenetluses vajaminevad dokumendid on kättesaadavad riigihangete registris. Hanke viitenumber on 128887 ja projektdokumentatsioon on kättesaadav Kuusalu valla koduleheküljel aadressil - Hanke lisamatarjalid

Autor: Tõnu Ammussaar
Kuupäev: 10.11.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee