Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 17.11.2011

17. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 24 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Vahastu küla Vahastu AÜ 7 kinnistu aiamaja üksikelamuks ümberehitusprojekti koostamiseks ning Uuri küla Juku kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Vihasoo küla Pauna kinnistule suvila ehitamiseks ja Kolga-Aabla küla Tantsuplatsi kinnistule puhkeotstarbeliste rajatiste ehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Vahastu küla Vana-Kadaka kinnistule puurkaevu ehitamiseks, Valkla küla Hansunurme ning Mustametsa küla Kulle kinnistutele abihoone ehitamiseks.

Korraldus anti Kursi küla Kursi-Sepa kinnistu jagamiseks.

Rahastati hajaasustuse veeprogrammi projektid.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 22.11.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee