Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 28. istung toimub kolmapäeval, 30. novembril 2011 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Loa andmine lihtmenetlusega hanke korraldamiseks Kiiu - Kuusalu kergliiklustee omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmiseks
2. Leesi küla Kalda detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja detailplaneeringule keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
3. Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2002 otsuse nr 103 „Vabade põllumajandus-ja metsamaade erastajate nimekirja kinnitamine“ muutmine Andrias Vaher´i osas
4. Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2002 otsuse nr 103 „Vabade põllumajandus-ja metsamaade erastajate nimekirja kinnitamine“ muutmine Väino Valdna osas
5. Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määruse nr 23 „Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine“ muutmine
6. Maamaksumäära kehtestamine 2012. aastaks
7. Rajatava Kiiu-Käli jalgtee maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine
8. Vara tasuta kasutusse andmine OÜ-le Kuusalu Soojus
9. Kuusalu valla 2011. aasta II lisaeelarve II lugemine
10. Komisjoni esimeeste aruanded komisjoni tööst (hariduskomisjon)
11. Info

Andres Paomees
Volikogu esimees


Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 24.11.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee