Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 24.11.2011

24. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 38 punkti.

Detailplaneering algatati ja lähteülesanne kinnitati Kiiu aleviku Lilleoru kinnistul.

Projekteerimistingimused väljastati Kupu küla Käli II kinnistule üksikelamu ehitamiseks ja Kiiu aleviku Mõisa tee 9 kinnistul asuva hoone kasutusotstarbe muutmis- ja rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Valkla küla Tamme kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning Sõitme küla Otsa tee 1 kinnistule üksikelamu ehitamiseks.

Korraldused anti õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks Kangru maaüksusel Valkla külas, Uue-Teedu kinnistu jagamiseks Pärispea külas, Villemi katastriüksuse jagamiseks Valkla külas ja Pärispea küla Puraviku katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks.

Raieload väljastati Andres Saagpakile ja Janso Viilopile.

Kuus korraldust anti ühekordse sotsiaaltoetuse, kolm tervisetoetuse ja üks korraldus puuetega inimeste toetuse määramiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 01.12.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee