Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 01.12.2011

01. detsembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 15 punkti.

Vastu võeti Andineeme küla Lõuna-Samuli kinnistu detailplaneering.

Kasutusload väljastati Sõitme küla Sarapiku, Kuusalu aleviku Kalda tn 5 ja Leesi küla Tõnikseri 4 kinnistutele ehitatud üksikelamutele ning Hara küla Kaskneeme kinnistule ehitatud abihoonele ja Uuri küla Kadastiku kinnistule rajatud puurkaevule.

Üks korraldus anti nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud Kivisilla nr A-9 maa tagastamisel võla tasumise kohustuse seadmiseks ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks ning Anija metskond 21 katastriüksuse jagamiseks.

Üks korraldus väljastati sotsiaalelamispinna üürileandmiseks, üks lapsehoiuteenuse toetuse ja üks korraldus sõidukompensatsiooni määramiseks.

Korraldus anti lihtmenetlusega hankemenetlus Kiiu-Kuusalu kergliiklustee omanikujärelvalve teenuse osutaja leidmiseks.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 06.12.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee