Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 08.12.2011

8. detsembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 39 punkti.

Detailplaneering algatati ja lähteülesanne kinnitati Salmistu küla Kirsi kinnistule ja Põhja küla Kadaka 3 kinnistule.

Projekteerimistingimused väljastati Kiiu-Aabla küla Aava kinnistule üksikelamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks ning Muuksi küla Kembari kinnistule ootekoja ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Põhja küla Kadaka 3 kinnistule üksikelamu ning Tammistu küla Valteri kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Andineeme küla Männimäe kinnistule garaaši ehitamiseks ja Leesi küla Kalda kinnistule abihoone rekonstrueerimiseks.

Üks korraldus anti õigusvastaselt võõrandatud Ehituskrunt nr A-2 maa maksumuse kinnitamiseks ning kompensatsiooni määramiseks ja kaks korraldust õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

Kooskõlastati Vanaküla küla Põllu talu ja Valgejõe küla Kaldaõue maaüksuse puurkaevude asukohad.

Valdek Sleti ja Valli Gebruki hajaasustuse veeprogrammi projektid kiideti heaks.

Raha eraldati Karateklubile IVL Eesti koondise karatelaagris osalejate osaluskulude katmiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 14.12.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee