Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 29. istung toimub teisipäeval, 20. detsembril 2011 kell 18.30 Raudsilla talus Uuri külas.


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu valla 2011. aasta II lisaeelarve kinnitamine
2. Kuusalu valla 2012. aasta eelarve I lugemine
3. Maaüksuse Töökoja põik munitsipaalomandisse taotlemine
4. Sõitme küla Laugu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Loa andmine Kuusalu Rahvamaja tasuta kasutusse andmiseks
6. Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määruse nr 16 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas“ muutmine
7. Komisjoni esimeeste aruanded komisjoni tööst (arengukomisjon, korrakaitsekomisjon, eelarve-ja majanduskomisjon, keskkonnakomisjon, sotsiaalkomisjon, vabaajakomisjon)
8. Info

Andres Paomees
Volikogu esimees


Eelnõud

Lisad

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 15.12.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee