Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 15.12.2011

15. detsembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 36 punkti.

Detailplaneering algatati ja lähteülesanne kinnitati Mäepea küla Rajavälja tee ning Rajavälja tee 1,3,4,6 kinnistutele.

Projekteerimistingimused väljastati Kuusalu aleviku Kursi tee 4 kinnistule üksikelamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks ning Kahala küla Amito kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Virve küla Tooma 5 kinnistule elektrivarustuse ehitamiseks.

Kasutusload väljastati Kiiu-Aabla küla Puukooli kinnistule ehitatud puhkeotstarbeliste rajatistele ja Salmistu küla Pedassaare 49 kinnistule ehitatud suvilale.

Korraldused anti Vanaküla küla Kalda katastriüksuse ostueesõigusega erastamiseks ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimingute tähtaja pikendamiseks.

Kooskõlastati Uuri küla Hundituru talu puurkaevu asukoht.

Kuus korraldust anti ühekordse sotsiaaltoetuse, neli tervisetoetuse, üks lasteaia toidutoetuse ja üks korraldus vältimatu abi toetuse määramiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 22.12.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee