Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 20.12.2011

Kinnitati Kuusalu valla 2011. aasta II lisaeelarve tulud summas 261 958.91 eurot, kulud summas 126 958.91 eurot ja finantseerimistehingud summas 135 000 eurot.

Toimus Kuusalu valla 2012. aasta eelarve I lugemine. Parandusettepanekute tähtajaks määrati 12.01.2012.

Taotleti munitsipaalomandisse Kuusalu vallas Kiiu alevikus asuv maaüksus Töökoja põik pindalaga ca 0,31 ha.

Kehtestati Kuusalu valla üldplaneeringut muutev Sõitme küla Laugu kinnistu detailplaneering.

Anti Kuusalu Vallavalitsusele luba lepingu sõlmimiseks vallale kuuluva Kuusalu Rahvamaja 7 aastaks tasuta kasutusse andmiseks Mittetulundusühingule Veljo Tormise Kultuuriselts.

Muudeti "Sotsiaaltoetuste andmise korda Kuusalu vallas".

Arengu-, korrakaitse-, eelarve-ja majandus-, keskkonna-, sotsiaal- ning vabaajakomisjoni esimehed andsid ülevaate komisjoni tööst.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 22.12.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee