Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 29.12.2011

29. detsembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 29 punkti.

Detailplaneering algatati ja lähteülesanne kinnitati Tammispea küla Rätsepa kinnistule.

Vastu võeti Salmistu küla Teeäärse kinnistu detailplaneering.

Ehitusload väljastati Kolga aleviku Kullava tee 1 ja Saalimäe tee 1 kinnistutele hoone rekonstrueerimiseks.

Kasutusload väljastati Mustametsa küla Mustametsa 2, Saunja küla Elupuu ja Sõitme küla Emumäe kinnistutele rajatud puurkaevudele.

Ain Linkvisti hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanne kiideti heaks.

Avatud hankemenetlusega riigihanke "Kiiu-Kuusalu kergliiklustee ehitamine koos välisvalgustusega" pakkumused lükati tagasi.

Üks korraldus anti ühekordse sotsiaaltoetuse, kaks lapsehoiuteenuse toetuse ja üks korraldus puuetega inimeste toetuse määramiseks.

Vaadati läbi rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 04.01.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee