Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Maareformi hetkeseis 31.12.2011

Aasta Maaüksusi Katastri Kantud Kinnistute
katastris pindala kinnistusse pindala
üksust ha üksust ha
KUUSALU seisuga 31.12.2011 8643 62337,3 *8251 39607,6
% pindalast Katastriüksuste Pindala Pindala
arv ha kokku ha
KUUSALU katastris 88,1% 8643 62337,3 70793,2
*KUUSALU kinnistus 63,5% 8251 39607,6 70793,2
**KUUSALU riigi kinnisvararegistris 44,5% 753 31513,9 70793,2
*Märkus: Maareformi läbinud riigile kuuluvad maad on enamus riigi kinnisvararegistris, need siin ei kajastu
**Märkus: riigi poolt ostetud eramaad on nii kinnistus kui ka riigi kinnisvararegistris
Registreeritud katastris
pindala ha Eesti pinnast Harju pinnast Registreeritud
moodustab moodustab katastris pinnast
Eestimaa 31.12.2011 seis 4.522.763 100,0% 87,9%
Harjumaa 31.12.2011 seis 433.313 9,6% 100,0% 86,9%
KUUSALU 31.12.2011 seis 70793 1,6% 16,3% 88,1%
Kuusalu vallal on merepiiri 120 km (siia on arvestatud ka 4 saart - Pedassaar, Mohni, Hara ja Haldi)
maismaapiiri 122 km (naabervallad - Vihula, Kadrina, Tapa, Anija ja Jõelähtme)

Autor: Peeter Raudsepp
Kuupäev: 11.01.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee