Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 09.02.2012

9. veebruari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 15 punkti.

Detailplaneering algatati ja lähteülesanne kinnitati Tapurla küla Mere-Sameli, Ranna-Sameli, Tuulemaa ning Kiigemaa kinnistutele.

Vastu võeti Kolga-Aabla küla Mahla kinnistu detailplaneering.

Ehitusload väljastati Vahastu küla Sigula-6 11 kinnistule suvila laiendamiseks ja Leesi küla Andrese-Tooma kinnistule suvila ehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Vanaküla küla Põllu ja Uuri küla Hundituru kinnistutele puurkaevu rajamiseks.

Korraldus anti avatud hankemenetlusega riigihanke korraldamiseks Kiiu-Kuusalu kergliiklustee ehitaja leidmiseks.

Üks korraldus väljastati lapsehoiuteenuse toetuse määramiseks ning üks korraldus õpilaskodu kohamaksust ja toiduraha maksmisest vabastamine.

Raha eraldati MTÜle Veljo Tormise kultuuriselts projekti „Kuusalu valla laululaps 2012“ läbiviimiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 13.02.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee