Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 16.02.2012

16. veebruari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 22 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Kuusalu aleviku Bensiinijaama kinnistule rajatava elektriautode laadimispunkti ehitusprojekti koostamiseks ja Kahala küla Kudrese kinnistule üksikelamu koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Valkla küla Valkla hooldekodu kinnistust kuni Pargi tn 1 kinnistuni veetorustiku ehitamiseks.

Kasutusload väljastati Hirvli küla Vahenõmme kinnistule ehitatud puurkaev-pumbamajale ja üksikelamule, Pärispea küla Pumbamaja kinnistul asuva pumbamaja rekonstrueeritud tehnosüsteemidele ning Kolga-Aabla küla Tantsuplatsi kinnistule ehitatud puhkeotstarbelistele rajatistele.

Üks korraldus anti Valkla küla liikluspidadele kohanimede määramiseks.

Üks korraldus väljastati eestkostja ülesannete täitmiseks ja üks hooldajatoetuse ümberarvutamiseks.

Luba anti laste spordilaagri korraldamiseks ajavahemikul 11.06-20.06.2012 Kuusalu Keskkooli ruumides.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 21.02.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee