Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

VABAÜHENDUSTE FOORUM

1. märtsil kell 15 korraldab Kolgaküla selts rahvamajas VABAÜHENDUSTE FOORUMI,
kuhu ootame kõikide Kuusalu vallas tegutsevate MTÜde, seltside ja seltsingute
aktiviste ning vallavolikogu ja -valitsuse liikmeid.

Esinema tuleb presidendi vabakonnanõunik Madle Lippus. Ta räägib oma kogemustest
nii Uue Maailma Seltsi juhtimisel kui ka Tallinna vabaühenduste koostöö
organiseerimisel. Talle saab esitada küsimusi.

Teeme kokkuvõtte Kuusalu valla vabaühenduste kaardistamisest. Arutleme
moderaator Ivika Nõgeli eestvedamisel selle üle, mida ja kuidas oleks mõistlik
koostöös teha.

Foorum on üks meie projekti "Kuusalu valla vabaühenduste koostöökogu loomine ja
kaasamine valla vabaaja juhtimisse" tegevustest ja seda toetab
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

NB! Palun teatage oma tulekust 27. veebruariks, et teaksime, kui palju kohvi
keeta.

PÄEVAKAVA:
15.00-15.30 Kaisa Linno teeb kokkuvõtte Kuusalu valla vabaühenduste kaardistamisest.
15.30-18.00 Moderaator Ivika Nõgel juhib arutelu.
18.00-19.00 Esineb presidendi vabakonnanõunik Madle Lippus Uue Maailma seltsist.

Tervitades
Kaisa Linno
MTÜ Kolgaküla Selts tegevjuht
5 239 239

Autor: Kaisa Linno
Kuupäev: 22.02.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee