Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Lihtmenetlusega hange

Kutsume Teid esitama pakkumust lihtmenetlusega hanke Kiiu-Kuusalu kergliiklustee ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. märts 2012. a kell 13:00 ja koht Kuusalu Vallavalitsus, Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald, 74604 Harjumaa. Posti teel saadetud pakkumused peavad olema laekunud nimetatud kuupäevaks ja kellaajaks.

Omanikujärelevalve teenuse osutamise.doc.
HD Lisa I - Vormid.doc.

Lihtmenetlusega riigihanke viitenumber on 131640. Hankedokumentatsioon on kättesaadav riigihangete registris ( viitenumber 131640 ) ja Kuusalu valla koduleheküljel aadressil - Hanke lisamatarjalid

Autor: Tõnu Ammussaar
Kuupäev: 22.02.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee