Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 31. istung toimub kolmapäeval, 29. veebruaril 2012 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu aleviku Sireli tn 2a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
2. Salmistu küla Teeäärse kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
3. Kiiu aleviku Töökoja põik 1, 3 ja 5 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine
4. Sõitme külas Metsaserva tee rajoonis asuva alajaama ja maakaabelliini otsustuskorras tasuta võõrandamine
5. Kuusalu Vallavolikogu 31.03.2005 a määruse nr 13 „Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiri” muutmine
6. Kuusalu Vallavolikogu 22.02.2006 a määruse nr 10 „Kuusalu korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade kehtestamine” muutmine
7. Korraldatud jäätmeveo lepingu muutmine
8. Kuusalu valla 2012. aasta eelarve III lugemine
9. Info

Andres Paomees
Volikogu esimees

Eelnõud

Lisafailid

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 23.02.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee