Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

KIK AVAS KESKKONNAPROGRAMMI TAOTLUSVOORU

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas 23. veebruaril keskkonnaprogrammi 2012 aasta esimese taotlusvooru, kuhu saab taotlusi esitada 26. märtsini.

NB! Informatsiooni taotlemise kohta leiate SIIT.

Keskkonnaprogrammi kaudu saab toetust taotleda 11 keskkonnavaldkonnas, milleks on veemajanduse, jäätmekäitluse, keskkonnakorralduse, looduskaitse, metsanduse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, atmosfäärikaitse, merekeskkonna ja maapõue valdkonnad.
Neile lisandub maakondlik programm, mis koosneb eelpoolnimetatud valdkondade väiksemamahulistest projektidest.
Toetuse andmise eesmärk on parandada ja säilitada Eesti loodust ja keskkonda.

Juhul kui vajate abi taotluse koostamisel, oleme meeleldi nõus seda tegema.

Edukat taotlemist soovides

Rein Järvelill
Avaliku sektori divisjoni juht

Tel +372 50 46 423; +372 646 4488| Fax +372 735 1241
rein.jarvelill@advisio.ee | Skype: reinvein | www.advisio.ee
Advisio OÜ | Riia 181 A, Tartu 51014, Lõõtsa 8, Tallinn 11415

Autor: Rein Järvelill
Kuupäev: 28.02.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee