Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 23.02.2012

23. veebruari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 32 punkti.

Detailplaneering algatati ja lähteülesanne kinnitati Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 5 kinnistule ja Uuri küla Teeperve kinnistule.

Projekteerimistingimused väljastati Soorinna küla Vesiveski kinnistul asuva paisu kalatrepi ja Kolga aleviku Kullava tee 1-10 korteri rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Valkla küla Rannaniidu tee 17 kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, Salmistu küla Pedassaare 70 kinnistu aiamaja üksikelamuks ümberehitamiseks ning Kuusalu aleviku Rahvamaja kinnistul asuva hoone rekonstrueerimiseks.

Kasutusluba väljastati Kasispea küla Liiva kinnistule rajatud puurkaevule.

Kirjalik nõusolek väljastati Kuusalu küla Kullipesa tee 1 kinnistule abihoone ehitamiseks.

Korraldus anti Valkla küla Valkla hooldekodu katastriüksuse jagamiseks.

Peeter Rohi hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanne kiideti heaks.

Kolm korraldust väljastati tervisetoetuse, kaheksa ühekordse sotsiaaltoetuse, kaks toidutoetuse ning üks korraldus hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramiseks.

Kooskõlastati vee-ettevõtja OÜ Kuusalu Soojus poolt müüdava joogivee teenuse hind Vihasoo ja Viinistu külades ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise hind Vihasoo külas.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 29.02.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee