Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

HEA MÄLESTISE OMANIK ja HOIDJA

Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud kutsub Sind osalema 5.mail 2012 Teeme Ära talgupäeval, et üheskoos korda teha muinsuskaitse objekte

Ka sel aastal, kutsutakse Teeme Ära talgupäeval kodukandi parke riisuma, metsa istutama, prügiseid kohti koristama, mõttetalguid pidama ja mälestisi korrastama.

Mida peaks läbi mõtlema enne talgute registreerimist?

Mõtle läbi kui palju talgulisi ja milliseid tegevusi nad talgukorras teha aitavad. Sinu kui omaniku-talgujuhi ülesandeks jääb töö organiseerimine, talgujärgsete tegevuste korraldamine ning võimalusel talgulistele tänutäheks kehakinnituse pakkumine. Kui talgute algatajaks ei ole mälestise vm objekti omanik, on tähtis omanikuga ühendust võtta. Abi prahi äraveoks või toitlustamiseks küsi julgesti kohalikelt ettevõtjatelt. Head üritust toetatakse kindlasti hea meelega ka konkreetse abi näol.

Selleks, et välja selgitada milliseid töid Sinu mälestisel talgukorras teha saab ja kindlasti tegema peab, võta ühendust oma piirkonna muinsuskaitseinspektoriga.

Talgute registreerimine algab 15. märtsil, talguliste registreerimine 11. aprillil.

Korralduslikult jääb 2012 talgupäeva formaat samaks, kui eelmiselgi aastal:
v talgujuht, mälestise omanik, registreerib talgud Teeme Ära kodulehel, www.teemeara.ee
Uuendusena saab talgujuht juba ise samas ka oma talgute juurde kohe talgulisi lisada, sest loomulikult on esimesed talgulised oma lähedased pere- ja sõpruskonnast.
v hiljem registreerub talguline samas keskkonnas
v talgujuht saab pöörduda infomatsiooni saamiseks oma maakonna talgupäeva koordinaatorite poole, www.teemeara.ee
v talgujuht, mälestise omanik, pöördub muinsuskaitse inspektori poole konsultatsiooniks mälestisel toimetamiseks, andmed www.muinas.ee
v parkides toimetamiseks on kasulik ühendust võtta ka keskkonnateenistusega, www.keskkonnaamet.ee
v meie ootame kõiki teie küsimusi ja tähelepanekuid

16. mail 2009 toimunud talgutel korrastas üle 4000 inimese rohkem kui 200 mälestist.
1. mail 2010 Teeme Ära talgupäeval korrastas 4072 talgulist 162 mälestist.
7. mail 2011 Teeme Ära talgupäeval korrastas 4397 talgulist 124 mälestist


Head koostööd soovides,

Pille Turovski
Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud
mail: pille.turovski@gmail.com
5245313

Autor: Pille Turovski
Kuupäev: 06.03.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee