Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 08.03.2012

8. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 14 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Kuusalu aleviku Bensiinijaama kinnistule elektriautode kiirlaadimispunkti ja Saunja küla Piibe kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks ning Valkla küla Valkla 16 asuva korterelamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Kasutusluba väljastati Tammispea küla Kuusiku 2 kinnistule ehitatud üksikelamule.

Kirjalik nõusolek väljastati Uuri küla Sepa kinnistule puurkaevu ja Sepa ning Maasika kinnistule külmaveetorustiku ehitamiseks.

Raha eraldati Karateeklubile IVL rahvusvahelisel karateturniiril „XII Baltic States Katate Championships“ treeneri ja võistlejate osaluskulude toetamiseks, Kolga noorkotkaste rühmale varustuse soetamiseks ning projektile „YFU Eesti rahvusvaheline vahetus-
õpilase programm“ õpinguteks vahetusõpilasena Saksamaal.

Üks korraldus väljastati eestkostja ülesande täitmiseks ja üks korraldus lapsehoiuteenuse toetuse määramiseks.

Vaadati läbi jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 09.03.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee