Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 15.03.2012

15. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 13 punkti.

Kasutusload väljastati Kiiu-Aabla küla Luite alajaama kinnistust kuni Mardi kinnistuni ehitatud 10/0.4kV elektri maakaabelliinile ja Salmistu küla Laane 18 kinnistule ehitatud üksikelamule.

Üks korraldus anti Kiiu-Aabla küla Lepiku kinnistu jagamiseks ja üks Toomejõe maa ostueesõigusega erastamiseks.

Üks korraldus väljastati lapsehoiuteenuse toetuse määramiseks ja üks korraldus hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramiseks.

Moodustati Kuusalu Vallavalitsuse maastikupilti kahjustavate, lagunenud ja kasutusest väljalangenud rajatiste hindamise ajutine komisjon.

Kinnitati Kuusalu Kunstide Kooli hoolekogu koosseis.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 20.03.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee