Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 22.03.2012

22. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 18 punkti.

Ehitusload väljastati Kiiu-Aabla küla Taga-Liivaku kinnistule aida suvilaks ümberehitamiseks ning Hara, Loksa, Pärispea ja Vihasoo küladesse sideliini ehitamiseks.

Kasutusluba väljastati Kasispea küla Vana-Tuhamäe kinnistule rajatud puurkaevule.

Korraldus anti Kolga aleviku Väljamäe maaüksuse ostueesõigusega erastamiseks.

Merle Riieli hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanne kiideti heaks.

Neli korraldust väljastati tervisetoetuse, neli ühekordse sotsiaaltoetuse ja üks korraldus lasteaia osalustasu toetuse määramiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 26.03.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee