Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 28.03.2012

Kehtestati detailplaneeringud:
Kehtestati detailplaneeringud:
Andineeme küla Päevaliblika kinnistul;
Uuri küla Pajulahe kinnistul.

Kinnitati üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord.

Kinnitati kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärad 2012. aastaks.

Kinnitati Kuusalu valla 2012. aasta eelarve.

Otsustati sõlmida Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusega elektroonilise side võrkude ehitamiseks ja majandamiseks tasuta tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping.

Otsustati võõrandada suulise enampakkumise korras Kuusalu vallale kuuluv Kuusalu alevikus asuv Kuusalu tee 8a kinnistu, pindalaga 2893 m2, sihtotstarbega üldkasutatav maa.

Otsustati võõrandada suulise enampakkumise korras järgmised Kuusalu vallale kuuluvad kinnistud:
Valkla külas asuv Romantika pindalaga 3720 m2, sihtotstarbega elamumaa;
Valkla külas asuv Männivalla pindalaga 1844 m2, sihtotstarbega elamumaa;
Kuusalu alevikus asuv Kuusalu tee 8 pindalaga 2509 m2, sihtotstarbega riigikaitsemaa.

Info
- Volikogu liige Henn Pärn soovis vallavanemalt teada, kuidas Kuusalu vallas toimusid haridustöötajate streigid.
Vallavanem Urmas Kirtsi andis ülevaate toimunust.
- Tõnu Tamm tegi ettepaneku esitada volikogu esindajaks Kuusalu Almakeskuses Urmas Paomees.
- Herko Sunts soovis teada, millal saaks teada rahvaloenduse tulemusel valla elanike arvu.
Vallavanem Urmas Kirtsi vastas, et seda infot ei ole veel olemas, millal võiksime oma valla tegelikku elanike arvu teada.
- Sulev Valdmaa teavitas volikogu, et on andnud avalduse astuda välja IRL-st.
- Tõnu Tamm tuletas meelde, et majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30.04.2012.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 29.03.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee