Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 29.03.2012

29. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 17 punkti.

Detailplaneering algatati ja lähteülesanne kinnitati Salmistu küla Raja IV kinnistule.

Projekteerimistingimused väljastati Salmistu küla Söödi II kinnistule suvemaja ja Uuri küla Teeristi kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks ning Muuksi küla Lepiku kinnistul asuva Turje keldri õpperaja rajatiste rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused väljastati Sõitme külas Laugu kinnistu detailplaneeritud alale teede, vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojekti koostamiseks.

Kasutusluba väljastati Kolga aleviku Vana-Vallamaja kinnistul laiendatavas ja rekonstrueeritavas hoones teostatud ehitustöödele.

Korraldus anti õigusvastaselt võõrandatud Kuusimäe A-39 maa tagastamiseks ja ostueesõigusega erastamiseks.

Üks korraldus väljastati hooldajatoetuse ümberarvutamiseks.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 02.04.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee