Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 05.04.2012

5. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 28 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Valkla küla Kukemäe kinnistule üksikelamu ehitusprojekti ja Sõitme küla Aasa kinnistule üksikelamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Kolga aleviku Männivälja tee 14 kinnistule ja Kahala küla Kudrese kinnistule üksikelamute ehitamiseks ning Salmistu küla Pedassaare 46 kinnistule abihoone ehitamiseks.

Kasutusload väljastati Valkla küla Valkla mõisa kinnistul asuva kanalisatsioonirajatise katusele ja Kaberla küla Siili kinnistule ehitatud üksikelamule.

Kirjalik nõusolek väljastati Turbuneeme küla Kiviranna kinnistule abihoone ehitamiseks.

Kinnitati Kiiu-Kuusalu kergliiklustee ehitamise hanketulemused.

Korraldused väljastati taidlusringide toetamiseks 2012. aasta eelarvest ja spordi treeningrühmade toetamiseks 2012. aasta eelarvest.

Kinnitati Kuusalu valla 2012. aasta eelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

Raha eraldati tennisetreeningutele sõiduks, Kolga Keraamikaklubile, MTÜle Futurum Sapienter ja IX Euroopa Sümfooniaorkestrite Festivalil osalemiseks.

Välja anti määrus nr 1 "Kuusalu Eakate Kodu 2012. aasta arvestusliku kohamaksumuse kinnitamine", määrus nr 2 "Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse 2012. aasta koolitunni arvestusliku maksumuse kinnitamine" ja määrus nr 3 "Kuusalu valla haridusasutuste 2012. aasta arvestusliku kohamaksumuse kinnitamine".

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 10.04.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee