Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 12.04.2012

12. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 19 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Kotka küla Metsanurga kinnistu kahe abihoone lammutus- ja üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks ning Kuusalu aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimis- ja ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Joaveski küla Kanali kinnistule rahvamaja, tehnovõrkude ja parkla ehitamiseks ning kinnistul asuva klubihoone lammutamiseks.

Kooskõlastati vee-ettevõtja MTÜ Leesi Külaseltsi poolt müüdava joogivee müügihind ja abonenttasu.

Korraldus anti Allika küla Mikkuri katastriüksuse jagamiseks.

Mihkel Lilleväli hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanne kiideti heaks.

Kaks korraldust väljastati lapsehoiuteenuse toetuse määramiseks.

Kinnitati suvise teede hööveldustööde teostajad piirkondade lõikes.

Luba anti Kuusalu 19. Rattaralli korraldamiseks 12. mail 2012 Kuusalu alevikus ja Kuusalu valla teedel.

Korraldused väljastati kultuuriürituste ja spordiürituste toetamiseks 2012. aasta eelarvest.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 18.04.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee