Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 33. istung toimub kolmapäeval, 25. aprillil 2012 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu Vallavolikogu 24.09. 2003. a otsuse nr 84 "Osaüldplaneeringu algatamine Kuusalu valla ranna-alal Valkla külast Andineeme külani ning lähteülesande kinnitamine” kehtetuks tunnistamine
2. Kolga-Aabla küla Mahla kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
3. Volikogu arengukomisjoni koosseisu muutmine
4. Nõusoleku andmine Leesi surnuaia haldamise üleandmiseks EELK Leesi Katariina kogudusele
5. Nõusoleku andmine Kuusalu surnuaia haldamise üleandmiseks EELK Kuusalu Laurentsiuse kogudusele
6. Kuusalu valla 2012.a teede investeeringute kava
7. Kuusalu valla 2012. aasta eelarve muutmine
8. Info


Andres Paomees
Volikogu esimees

Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 19.04.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee