Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 19.04.2012

19. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 28 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Mustametsa küla Suurekivi kinnistule tehisuru ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks ning Külmaallika küla Uuenõmme kinnistu abihoone üksikelamuks ümberehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Mustametsa küla Suurekivi kinnistule tehisuru ehitamiseks, Soorinna küla Mõisaääre kinnistul asuva töökoja-hobusetalli rekonstrueerimiseks ja Kaberla küla Tallukmäe kinnistu üksikelamu laiendamiseks.

Korraldused väljastati õigusvastaselt võõrandatud Rohunurme 17, Silla A-14 ja Kase 12 maade maksumuse kinnitamiseks ning kompensatsiooni määramiseks, Ukumäe katastriüksuse jagamiseks Kiiu alevikus ja Mardi katastriüksuse jagamiseks Uuri külas.

Kinnitati Kuusalu Keskkooli üürihinnad.

Kolm korraldust väljastati tervisetoetuse, üks ühekordse sotsiaaltoetuse ja üks korraldus lapsehoiutoetuse teenuse määramiseks.

Luba anti MTÜle Kuusalu Valla Külade Ühing Kuusalu Kihelkonna XII Mailaada korraldamiseks 1 mail 2012.

Raha eraldati Kuusalu Valla Külade Ühingule teisaldatava tantsupõranda omaosaluse katmiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 23.04.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee