Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 26.04.2012

26. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 35 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Kiiu aleviku, Kolga aleviku ning Kolga-Aabla küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimis- ja ehitusprojekti koostamiseks, Kuusalu aleviku Kuusalu tee 14 kinnistu üksikelamu rekonstrueerimis- ja ehitusprojekti ning Andineeme küla Loo ühistu 4 kinnistule suvila ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Pärispea küla Mäe kinnistu kõrval asuvast õhuliini postist kuni Puraviku kinnistuni elektri maakaabelliini ja liitumiskilbi ehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Valkla küla Marta kinnistule abihoone ja tehnovõrkude ehitamiseks ning Kuusalu aleviku Metsa tn 19 kinnistu üksikelamu tehnosüsteemide muutmiseks.

Kinnitati Kuusalu Noortekeskuste ruumide üürihinnad.

Raha eraldati projektile "Spordipisik põlvest põlve".

Kolm korraldust väljastati ühekordse sotsiaaltoetuse ja neli korraldust tervisetoetuse määramiseks.

Arutati Peeter Kivimäe avaldust Kuusalu aleviku Laululava kinnistul asuva laululava katuse lammutamiseks.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 02.05.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee