Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 03.05.2012

5. mai vallavalitsuse istungil oli päevakorras 15 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Kolga aleviku Leedikõrve kinnistu hoonete rekonstrueerimis- ja laiendusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Kolga, Kiiu ja Kuusalu alevikus asuvate pumbamajade ja tuletõrje veereservuaari rekonstrueerimiseks, Kolga aleviku Eriku 3 kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning Kuusalu aleviku Rahu tn 8 kinnistule vana abihoone lammutamiseks ja uue abihoone ehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Kuusalu aleviku Kalda tn 18 kinnistu üksikelamu tehnosüsteemi muutmiseks, Kõnnu küla Vana-Pikapõllu kinnistule puurkaevu rajamiseks ning Vanaküla küla Pikakose kinnistule vankrikuuri ehitamiseks.

Korraldus väljastati Kuusalu aleviku Keskväljaku 2 maaüksuse ostueesõigusega erastamiseks OÜ-le Kuusalu Soojus.

Ivi-Ülle Kääri hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanne kiideti heaks.

Arutati MTÜ Valgejõe Külaseltsi pöördumist säilitada Seltsimaja ümberkaudsete külade elanikele kasutamiseks.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 07.05.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee