Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu vallavalitsus müüb

Kuusalu vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel järgnevad Kuusalu valla omandis olevat kinnistud:
1. Kuusalu alevikus asuva kinnistu Kuusalu tee 8, millel asub remonti vajav hoone, katastriüksuse tunnus 35201:004:0004, pindalaga 2509 m², katastriüksuse sihtotstarve – riigikaitsemaa, kehtiva detailplaneeringu järgi sotsiaalmaa. Perspektiivne elamumaa. Sihtotstarbe muutmine läbi detailplaneeringu. Alghind 43 000 (nelikümmend kolm tuhat) eurot.
2. Kuusalu alevikus asuva kinnistu Kuusalu tee 8a, hoonestamata kinnistu, katastriüksuse tunnus 35201:004:0080, pindalaga 2893 m², katastriüksuse sihtotstarve – sotsiaalmaa. Perspektiivne elamumaa. Sihtotstarbe muutmine läbi detailplaneeringu. Alghind 26 700 (kakskümmend kuus tuhat seitsesada) eurot.
3. Valkla külas, mere ääres asuva kinnistu Romantika, millel asub remonti vajav hoone, katastritunnus 35201:001:0568), pindalaga 3720 m², katastriüksuse sihtotstarve – elamumaa. Alghind 64 000 (kuuskümmend neli tuhat) eurot.
4. Valkla külas, mere ääres asuva kinnistu Männivalla, millel asub kolm remonti vajavat hoonet, katastritunnus 35201:001:0567), pindalaga 1844 m², katastriüksuse sihtotstarve – elamumaa. Alghind 18 200 (kaheksateist tuhat kakssada eurot).

Suuline enampakkumine viiakse läbi 11. juunil 2012 Kuusalu vallavalitsuse saalis aadressil Mõisa tee 17 Kiiu alevik, Kuusalu vald: kell 10.00 - enampakkumine kinnistule Kuusalu tee 8; kell 10.30 – enampakkumine kinnistule Kuusalu tee 8a; kell 11.00 – enampakkumine kinnistule Romantika ja kell 11.30 – enampakkumine kinnistule Männivalla.
Tagatisraha 10% alghinnast ja osavõtutasu 30 (kolmkümmend) eurot kanda Kuusalu vallavalitsuse arvelduskontole 1120050586.
Enampakkumistele registreerimine algab 30 minutit ja lõpeb 10 minutit enne suulise enampakkumise avatuks kuulutamist. Kõik vara omandamisõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja. Ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist. Suuline enampakkumine viiakse läbi vastavalt Kuusalu valla põhimääruse § 72 ja § 60-65 ning Kuusalu vallavalitsuse 17.05.2012 korralduses nr 357 sätestatud suulise enampakkumise korrale.
Kuusalu valla põhimäärus ja suulise enampakkumise kord on kättesaadavad Kuusalu valla koduleheküljel www.kuusalu.ee. Info ja kinnistutega tutvumiseks kontakt tel 5302 5456, abivallavanem Tõnu Ammussaar.

Autor: Tõnu Ammussaar
Kuupäev: 22.05.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee