Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 30.05.2012

Muudeti Kuusalu valla 2012. aasta eelarvet.

Toimus Kuusalu valla 2011. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande I lugemine.

Volitati Maa-ametit teostama aadressiandmete süsteemi infosüsteemi tegevusi.

Määrati Kuusalu vallas Kaberla külas Siili katastriüksuse uueks maa sihtotstarbeks 100 % elamumaa.

Kinnitati OÜ Suurpea Varahaldus vee-ettevõtjaks Suurpea külas.

Toimus korruptsioonivastase seaduse rakendamise korra I lugemine.

Lubati Kuusalu Vallavalitsusel korraldada avatud hankemenetlusega riigihange Kiiu lasteaia ehitaja leidmiseks.

Omistati Kuusalu valla aumärk Birgitta Marianne Vasarale aastatepikkuse töö ja pühendumise eest Sipoo valla ja Kuusalu valla sõprussuhete edendamisel.

Kehtestati Kuusalu valla hangete läbiviimise kord.

Kehtestati noorte projektlaagri pidamise kord.

Esitati Kuusalu Vallavolikogu esindajaks Kuusalu Raamatukogu nõukogusse Sulev Valdmaa.

Vallavanem U.Kirtsi teavitas Koga mõisa müügi protsessist.

Järgmine volikogu istung on 28.06.2012.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 01.06.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee