Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 30.05.2012

30. mai vallavalitsuse istungil oli päevakorras 25 punkti.

Detailplaneering algatati ja lähteülesanne kinnitati Kuusalu küla Tarva tee 2 kinnistule.

Projekteerimistingimused väljastati Kuusalu aleviku Kangru tn 4, Kodasoo küla Kodumäe ja Kahala küla Vaga kinnistutele üksikelamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Hara küla Merela kinnistule elektrivarustuse ehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Kuusalu küla Saluvälja 3 kinnistu üksikelamu tehnosüsteemide muutmiseks ja Kolga-Aabla küla Sipelga kinnistule abihoone ehitamiseks.

Korraldus anti Leesi küla Mäe kinnistu jagamiseks.

Load väljastati MTÜ Veljo Tormise Kultuuriseltsile "Kihelkonnamäng 2012" korraldamiseks, Kõnnu külale jaanipäeva korraldamiseks ning Orienteerumisklubile TON orienteerumisneljapäevaku korraldamiseks.

Korraldus anti valla eakate tegevuse toetamiseks 2012. aastal.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 06.06.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee