Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu vald müüb mereäärse kinnistu

Kuusalu vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel Kuusalu valla omandis oleva Valkla külas, mere ääres asuva kinnistu Romantika, millel asub remonti vajav hoone, katastritunnus 35201:001:0568), pindalaga 3720 m², katastriüksuse sihtotstarve – elamumaa. Alghind 64 000 (kuuskümmend neli tuhat) eurot.

Suuline enampakkumine viiakse läbi 09. juulil 2012 kell 11.00 Kuusalu vallavalitsuse saalis aadressil Mõisa tee 17 Kiiu alevik, Kuusalu vald.
Tagatisraha 10% alghinnast ja osavõtutasu 30 (kolmkümmend) eurot kanda Kuusalu vallavalitsuse arvelduskontole 1120050586.
Enampakkumistele registreerimine algab 30 minutit ja lõpeb 10 minutit enne suulise enampakkumise avatuks kuulutamist. Kõik vara omandamisõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja. Ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist. Suuline enampakkumine viiakse läbi vastavalt Kuusalu valla põhimääruse § 72 ja § 60-65 ning Kuusalu vallavalitsuse 17.05.2012 korralduses nr 357 sätestatud suulise enampakkumise korrale.
Kuusalu valla põhimäärus ja suulise enampakkumise kord on kättesaadavad Kuusalu valla koduleheküljel www.kuusalu.ee. Info ja kinnistutega tutvumiseks kontakt tel 5302 5456, abivallavanem Tõnu Ammussaar.

Autor: Tõnu Ammussaar
Kuupäev: 18.06.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee