Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 35. istung toimub kolmapäeval, 27. juunil 2012 kell 20.00 NMKÜ laagripaigas Paukjärvel

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu valla 2011. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kuusalu valla 2012. aasta I lisaeelarve I lugemine
3. Loa andmine sildfinantseerimislepingu sõlmimiseks
4. Kuusalu Vallavolikogu 18.03.2009 otsuse nr 25 "Kohalike avalike teenuste arendamise programmist Kiiu lasteaia ehitamiseks omafinantseeringu kinnitus” muutmine
5. Isikliku kasutusõiguse seadmine
6. Kuusalu Vallavolikogu 25. aprilli 2007 otsuse nr 32 „Maaüksuse Kiigeplatsi munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine
7. Andineeme küla Lõuna-Samuli kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
8. Tammispea küla Siimu 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9. Põhja küla Tammeotsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
10. Revisjonikomisjoni 2012. aasta tööplaani kinnitamine
11. Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine
12. Info

Andres Paomees
Volikogu esimees

Eelnõud


Lisad

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 21.06.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee