Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 27.06.2012

Kinnitati Kuusalu valla 2011. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

Toimus Kuusalu valla 2012. aasta I lisaeelarve I lugemine.

Anti luba sildfinantseerimislepingu sõlmimiseks.

Muudeti kohalike avalike teenuste arendamise programmist Kiiu lasteaia ehitamiseks omafinantseeringu kinnitust.

Sõlmiti Elektrilevi OÜ-ga maakaabelliini ehitamiseks ja majandamiseks vallavara-kinnistu Viinustu rahvamaja, tasuline tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 25.04.2007 otsust nr 32 "Maaüksuse Kiigeplatsi munitsipaalomandisse taotlemine".

Kehtestati detailplaneeringud:
Andineeme küla Lõuna-Samuli kinnistul;
Tammispea küla Siimu 2 kinnistul;
Põhja küla Tammeoysa kinnistul.

Kinnitati revisjonikonisjoni 2012. aasta tööplaan.

Toimus Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2013-2016 I lugemine.

Järgmine volikogu istung toimub 29.08.2012.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 29.06.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee