Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 15.08.2012

15. augusti vallavalitsuse istungil oli päevakorras 42 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Kiiu-Aabla küla Puukooli kinnistule kasvuhoone ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Kolga aleviku Männivälja tee 16 kinnistule üksikelamu ehitamiseks, Kuusalu aleviku Katlamaja kinnistul asuva tootmishoone rekonstrueerimiseks, Kuusalu alevikus teepiirkonna keskuse kinnistul asuva kontorihoone täielikuks lammutamiseks ning Kuusalu küla Käli tee 6 kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitamiseks.

Kirjalik nõusolek anti Kursi küla Pajudesoo kinnistule ilutiigi rajamiseks ja Kuusalu aleviku Keskväljaku 18 kinnistu üksikelamu tehnosüsteemide muutmiseks.

Kasutusluba väljastati Suurpea küla Rünga kinnistule ehitatud üksikelamule.

Jüri Treufeldi hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanne kiideti heaks.

Üheksa korraldust väljastati ühekordse sotsiaaltoetuse määramiseks, neli tervisetoetuse ja kaks korraldust puuetega inimeste toetuse määramiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski>registripidaja
Kuupäev: 22.08.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee