Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 36. istung toimub kolmapäeval, 29. augustil 2012 kell 8.15 Kiiu mõisas, Mõisa tee 17 Kiiu alevikus

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Kooli, Kuusalu tee 33, Kuusalu tee 22 ja Leesi rahvamaja kinnistutele
2. Viinistu küla Saarehansu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
3. Viinistu küla Anu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
4. Rajatava Kiiu-Käli jalgtee maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
5. Astumine MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus liikmeks
6. Kuusalu valla 2012. aasta lisaeelarve II lugemine ja kinnitamine
7. Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord- I lugemine
8. Info

Andres Paomees
Volikogu esimees


Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 23.08.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee