Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 29.08.2012

Otsustati sõlmida Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusega elektroonilise side võrkude ehitamiseks ja majandamiseks tasuta tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping järgmiste Kuusalu vallale kuuluvate kinnistute koormamiseks:
Kooli, Kuusalu tee 33, Kuusalu tee 22 ja Leesi rahvamaja kinnistutele.

Kehtestati:
Viinistu küla Saarehansu kinnistu detailplaneering;
Viinistu küla Anu kinnistu detailplaneering.

Taotleti munitsipaalomandisse Kuusalu vallas Kiiu alevikus Kiiu-Käli jalgtee rajamiseks maaüksus Kiiu-Käli jalgtee pindalaga 662 m2.

Otsustati mitte liituda MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskusega.

Toimus Kuusalu valla 2012. aasta lisaeelarve II lugemine.

Toimus Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise korra I lugemine.

Vallavanem U.Kirtsi andis ülevaate valla poolt planeeritud ehitustöödest. Tööd on kulgenud plaanipäraselt, v.a Kolga koolitee. Järgmine aasta tuleb torude panemine tee alla, tee kaevatakse üles. Ei ole otstarbekas see aasta teha.
Vallavanem informeeris Kiiu lasteaia hanke tulemustest. Osales 12 pakkujat. Võitjaks tunnistati Filkester OÜ. Kallima ja odavama pakkumise vahe oli 1 miljon. Pakkumine on 25 000 € kallim, kui meil raha ette nähtud on. Pakkumine ei sisalda liitumistasusid ja sisustust.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 30.08.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee