Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 13.09.2012

13. septembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 24 punkti.

Vastu võeti Valkla küla Lammiku kinnistu detailplaneering.

Ehitusluba väljastati Kiiu aleviku Mõisa tee 1 ja 3 maaüksustele ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks ning Virve küla Põllu kinnistule üksikelamu ehitamiseks ja suvila rekonstrueerimiseks.

Kasutusluba väljastati Kolgaküla küla Miilimetsa kinnistule rajatud puurkaevule.

Kirjalik nõusolek väljastati Salmistu küla Pedassaare 84 kinnistule sauna ehitamiseks ja Kemba küla Sillaotsa kinnistule puurkaevu rajamiseks.

Aivar Oru hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanne kiideti heaks.

Kaks korraldust väljastati sõidukompensatsiooni, üks hooldusele võtmiseks ja üks korraldus lapsehoiuteenuse toetuse määramiseks.

Kinnitati Kuusalu Lasteaia Jussike töötajate koosseis.

Suurpea külavanemaks kinnitati Tiina Perminov.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski>registripidaja
Kuupäev: 20.09.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee