Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 20.09.2012

20. septembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 31 punkti.

Detailplaneering algatati ja lähteülesanne kinnitati Salmistu küla Näki kinnistule.

Projekteerimistingimused väljastati Viinistu küla Jaani-Miku kinnistu aiamaja ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Andineeme küla Loo ühistu 4 kinnistule suvila ja Mäepea küla Väljajüri tee 3 kinnistule abihoone ehitamiseks.

Kasutusload väljastati Sõitme küla Emumäe kinnistule rajatud puurkaevule ja Valkla küla Mutionu-27 kinnistule ehitatud üksikelamule.

Üks korraldus anti Kuusalu alevikus Kalda tn 7 katastriüksuse jagamiseks.

Mati Sääri ja Mihkel Liivandi hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanded kiideti heaks.

Kinnitati Vihasoo Lasteaia-Algkooli töötajate koosseis.

Reservfondist eraldati raha valla teede ja tänavate remondiks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski>registripidaja
Kuupäev: 24.09.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee