Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 37. istung toimub reedel, 28. septembril 2012 kell 8.15 Kiiu mõisas, Mõisa tee 17 Kiiu alevikus

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu valla 2012. aasta lisaeelarve kinnitamine
2. Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine
3. Loa andmine Viinistu Rahvamaja tasuta kasutusse andmiseks
4. Kuusalu Vallavolikogu otsuse 25. august 2010 nr 45 „Põhja küla Kadakaranna kinnistu detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine ja detailplaneeringule keskkonnamõjustrateegilise hindamise mittealgatamine” lisana kinnitatud lähteülesande kehtivusaja pikendamine
5. Põhja küla Uuekadaka kinnistu detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine
6. Turbuneeme küla Ahju-Johannese kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
7. Laenu võtmine
8. Kuusalu Soojus OÜ osakapitali suurendamine
9. Isikliku kasutusõiguse seadmine Kooli kinnistule
10. Sundvalduse seadmine Kuusalu külas Rihomägi 30 ja 31 kinnistule
11. Kuusalu Vallavolikogu 17.10.2002 otsuse nr 108 “Vaba põllumajandus- ja metsamaa erastajate nimekirja kinnitamine” muutmine
12. Mitteeluruumi tasuta kasutusse andmine MTÜ`le Kiiu Arendus
13. Info


Andres Paomees
Volikogu esimees

Eelnõud

Lisad

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 25.09.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee