Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikgu istungilt 27.09.2012


Kinnitati Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2013-2016.

Toimus eelnõu "Laenu võtmine" I lugemine.

Kinnitati Kuusalu valla 2012. aasta I lisaeelarve.

Anti luba Viinistu Rahvamaja tasuta kasutusse andmiseks.

Võeti vastu otsus Kuusalu Vallavolikogu otsuse 25. august 2010 nr 45 „Põhja küla Kadakaranna kinnistu detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine ja detailplaneeringule keskkonnamõjustrateegilise hindamise mittealgatamine” lisana kinnitatud lähteülesande kehtivusaja pikendamine.

Algatati Põhja küla Uuekadaka kinnistu detailplaneering ning kinnitati lähteülesanne.

Kehtestati detailplaneering Turbuneeme küla Ahju-Johannese kinnistul.

Toimus eelnõu "Kuusalu Soojus OÜ osakapitali suurendamine" I lugemine.

Seati isiklik kasutusõigus Kooli kinnistule.

Võeti vastu otsus "Sundvalduse seadmine Kuusalu külas Rihomägi 30 ja 31 kinnistule".

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 17.10.2002 otsust nr 108 “Vaba põllumajandus- ja metsamaa erastajate nimekirja kinnitamine”.

Anti tasuta kasutusse mitteeluruum MTÜ`le Kiiu Arendus.

Info
H.Sunts rääkis arengukava arutelust ja kajastamisest volikogu protokollides.
A.Paomees andis teada, et järgmine volikogu toimub järgmisel nädalal.
U.Kirtsi kutsus Kiiu-Kuusalu kergliiklustee avamisele 30.09.2012 kell 12.
Kalmer Märtson informeeris Kuusalu Rahvamajas toimunud tulekahjust.
H.Sunts küsis, mis seisus on Kiiu lasteaia ehitus.
U.Kirtsi - riigihange on läbi viidud. Võitja on välja kuulutatud. Võitja vaidlustamise aeg on läbi saanud, vaidlustatud ei ole. Nüüd algab reaalne protsess, mismoodi korraldada finantseerimine. Ilmselt on vaja ka volikogu otsust sildfinantseeringu võtmiseks. Kui on rahaallikad kindlad, siis hakatakse ehitama.
V.Lootsmann soovitas enne lepingu tegemist saata kõik materjalid EAS.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 03.10.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee