Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

KÜSITLUS NOORTELE....

Sel sügisel viime oma koduvallas läbi noorsootöö- alase hindamisportsessi,
mille käigus seda tööd tegevad inimesed hindavad nii enda kui kolleegide
tehtavat ning noored saavad avaldada arvamust vaba aja teenuste osutamise
osas. Iga vastus on meile oluline, sest sel poolaastal tahame saada
selgemat ülevaadet, millised on noorte ootused ning millised vajadused
noorsootöö vallas koostööd teha. Seepärast kutsun Sindki võtma aega ja
vastama meie küsitlusele, mille oleme kokku pannud koos Eesti Noorsootöö
Keskusega.
Küsitlus kestab 8. oktoobrist 25. oktoobrini.
Küsitluse tulemused ja hinnang tehtavale selguvad aasta lõpuks.

Alates tänasest saavad Kuusalu valla noored vastata e-formulari kaudu
küsitlusele, et võiksime koguda nende arvamusi valla noorsootöö osas.

Otselingid on

Küsitlus vanusele 7 - 12 eluaastat
http://www.eformular.com/paenurmm/kuusaluvallanooredi.html

Küsitlus vanusele 13 - 26 eluaastat
http://www.eformular.com/paenurmm/kuusaluvallanooredii.html

Autor: Mari Paenurm
Kuupäev: 08.10.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee