Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 10.10.2012


Otsustati võtta laenu SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus 400 000 eurot 20 aastaks Kuusalu Soojus OÜ projekti „Kuusalu valla Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamine” rahastamiseks. Laen võtta SA Keskkonnainvesteeringute Keskus omavahendite arvelt.

Lubati Kuusalu Vallavalitsusel suurendada alates 01.10.2012 Kuusalu Soojus OÜ osakapitali 10 (kümme) euro võrra ülekursiga 399 990 (kolmsada üheksakümmend üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend) eurot.

Kinnitati OÜ Kuusalu Soojus põhikiri.

Vallavanem U.Kirtsi informeeris Eesti Posti Kolga kontori sulgemisest ja postiteenuse osutamise võimalusest Kolga raamatukogus.

Volikogu esimees teatas järgmise volikogu istungi toimumise aja 31.10.2012.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 12.10.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee