Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 11.10.2012

11. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 35 punkti.

Detailplaneering algatati ja lähteülesanne kinnitati Kolga-Aabla küla Allika ja Kupu küla Kadaka kinnistutele.

Vastu võeti Kaberla küla Siili ja Pedaspea küla Eskani-6 kinnistute detailplaneering.

Projekteerimistingimused väljastati Salmistu küla Pedassaare 69 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks ja Kolga aleviku Mõisa allee 5 korterelamu rekonstrueerimiseks.

Ehitusload väljastati Külmaallika küla Uuenõmme kinnistule abihoone üksikelamuks ümberehitamiseks ning Turbuneeme küla Keskla kinnistule garaazi ja sauna ehitamiseks.

Üks korraldus anti Turbuneeme küla Ahju-Johannese kinnistu jagamiseks ja üks korraldus sundvalduse seadmiseks Leesi külas Tõnikseri 1 kinnistule.

Reservfondist eraldati raha valla teede ja tänavate korrashoiu eelarvesse.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski>registripidaja
Kuupäev: 16.10.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee