Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 01.11.2012

01. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 31 punkti.

Ehitusload väljastati Kolga aleviku Mõisa allee 6 ridaelamu sektsioonide 1, 2, 3, 4, 6, 7,8 kinnistutele ning Mõisa allee 2 ja Mõisa allee 4 ridaelamute kinnistutele ühisveevärgi ning kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks.

Kasutusload väljastati Kupu küla Vana-Pinni kinnistust kuni Käli II kinnistuni ehitataud elektrivarustusele ja Vanaküla küla kinnistule rajatud puurkaevule.

Rutt Ignahhini hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanne kiideti heaks.

Kinnitati Kuusalu Lasteaia Jussike hoolekogu 2012/2013 õppeaastaks.

Luba anti MTÜle Jõelähtme matka- ja rattaklubi Kodasoo-Ruu maastikurattasõidu korraldamiseks.

Viis korraldust väljastati ühekordse sotsiaaltoetuse, kaks lasteaia osalustasu toetuse ja kuus korraldust tervisetoetuse määramiseks.

Vaadati läbi jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski>registripidaja
Kuupäev: 05.11.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee